Carl Andersen er ny formand for Liberal Alliance Solrød

Ovenpå et veloverstået kommunalvalg, kunne Regine Hovmøller efter fem år give formandsstaffetten videre til Carl Andersen. Dette skete på vores ordinære generalforsamling, hvor også Søren Fink-Jakobsen og Morten Bøgenskjold opnåede valg til bestyrelsen.

Carl Andersen er 27 år og uddannet jordbrugsøkonom fra Københavns Universitet. Til dagligt arbejder han som politisk konsulent for familieejede virksomheder hos arbejdsgiverorganisationen Dansk Erhverv, og har desuden en lang organisatorisk baggrund fra Liberal Alliances hovedorganisation i ryggen.

Liberal Alliance Solrød opnår kanonvalg – får samtlige kandidater valgt ind

Liberal Alliance står tilbage som et af kommunens store vindere, med et valgresultat på 14,9% af stemmerne. Hele 1.944 borgere valgte at sætte X ud for LA, hvilket har givet os hele tre byrådsmedlemmer, som vil tiltræde pr. 01. januar 2022.

Liberal Alliances kandidater til kommunalvalget i Solrød
Liberal Alliances nye byrådsgruppe. Fra venstre: Regine Hovmøller, Emil Blücher og Henrik Boye.

Stemmetallene fordeler sig på:

Emil Blücher, 1581 personlige stemmer

Regine Hovmøller, 115 personlige stemmer

Henrik Boye, 55 personlige stemmer

Listestemmer: 193 stk.