Læserbrev: Plads til de unge i Solrød

Klub 2680 står foran en flytning. En central placering af ungdomsklubben er ønskelig, men ikke en mulighed.

Solrød gl. skole kan være en mulighed, da det store lokale som strandklubben brugte som cafe er blevet ledig.

Selvom strandklubben blev flyttet, pga. placeringen på Solrød skole og dalende deltager antal, er brugerne af klub 2680 ældre og de kan bedre identificere sig med ungdomsskolen og 10 klasserne, som i forvejen er på skolen, hvorfor jeg ser det som en god løsning.

Kan det kombineres med at den faldefærdige skaterbane ved idræts centret, flytter med over på Solrød skole, så er det en oplagt mulighed for at lave et ungdoms miljø, med gode indendørs lokaler, gymnastiksal, festsal, parkour og boldbaner, samt en tilhørende skaterpark og udendørs opholdssted.

Klub 2680 og personalet gør en stor indsats for at aktivere vores unge og de skal have optimale forhold, for at tiltrække og beholde de unge i klubmiljøet.

Lad os starte med at høre klubben og de unge selv, om deres ønsker, det er trods alt dem der skal benytte det.

For god ordens skyld, så er jeg nabo til skolen og er ikke nervøs for eventuel støj, jeg tænker mere på vores unge og deres trivsel.

 

MVH

 

 

 

 

Henrik Boye
Byrådsmedlem
Liberal Alliance i Solrød