Bestyrelsen

Formand, Regine Hovmøller.
Næstformand, Søren Fink-Jakobsen.
Medlem, Henrik Boye.
Medlem, Emil Blücher.
Medlem, Gustav Koop.