Solrød Rådhus

Ansvarlig økonomistyring

Da “nye” byråd tiltrådt, overtog vi på én og samme tid en velpolstret kommunekasse, og en ubetalt regning på på intet mindre end 383 mio. kroner, i form af et massivt vedligeholdelsesefterslæb på kommunens bygningsmasse.

Gennem en årrække, havde byrådet nemlig valgt at sælge ud af arvesølvet, i form af de kommunale arealer i Trylleskoven Strand, Green Hills og Havdrup Vest.

Med budgetaftalen for 2024-2027, har vi taget de svære men nødvendige beslutninger der muliggør, at vi i de kommende år kan investere i daginstitutioner, skoler og ældrepleje. På den måde kommer økonomien til at hænge sammen både på kort og lang sigt.

Tillid til økonomistyringen er ligeledes vigtig for os. Der har hidtil været budgetteret med uforholdsmæssig forsigtighed, hvilket gang på gang har sendt uberettigede sorte skyer over kommunens økonomi. Realiteten ved regnskabsaflæggelsen har dog været anderledes positiv, hvorfor vi arbejder på, at fremme en mere realistisk tilgang til budgettering, som hverken er risikobetonet eller præget af vi går med livrem og seler, i en helt uset grad.

Liberal Alliance Solrød er garant for en ansvarlig økonomistyring, der samtidig sikrer, at pengene kommer ud at arbejde hos borgerne, frem for at samle støv i kommunekassen.


Prioritering af kernevelfærden: institutioner, skoler og ældrepleje

Politisk ledelse af en kommune, handler først og fremmest om prioritering. Alt er nemlig ikke lige vigtigt, og derfor skal der skelnes mellem “need to have”-opgaver og “nice to have”-opgaver.

Her er vores klare holdning, at hhv. kommunens daginstitutioner, skoler og ældrepleje er de tre områder, som kommer i første række.

Netop derfor gik vi til valg på, at kommunen ikke skulle bruge et større 3-cifret millionbeløb, på et bygge et helt nyt rådhus på busholdepladsen ved Solrød Strand Station.

Siden hen har analyser underbygget, at det eksisterende rådhus er i en fornuftig forfatning, hvorved at det vil kunne renoveres for en langt lavere pris, end at opføre en helt ny bygning. Ligeledes er en renovering af rådhuset mere bæredygtigt, end at der opføres en ny bygning.

En snusfornuftig renovering af rådhuset, gør at vi har råd til at investere i vores bygningsmasse i årene frem – fx. i form af den nye gårdbørnehave ved Gl. Havdrup, en nybygget vuggestue nord for Solrød Idrætscenter, samt en udvidelse af Plejecenter Christians Have, som endvidere kommer til at indeholde nye lokaler til syge- og hjemmeplejen.

Valgfrihed

Mere valgfrihed

I Liberal Alliance hylder vi det frie valg, og arbejder på forskellig vis for at sikre borgerne i Solrød Kommune mere valgfrihed i de kommunale tilbud. Vi mener nemlig at kommunen er til for borgerne og ikke omvendt.

Gennem en længere årrække har vi således arbejdet for, at valgfriheden på ældreområdet styrkes, ved at opføre et friplejehjem i Havdrup – og på børneområdet vægter vi højt, at der er et alsidigt udbud af pasningsmuligheder.

Således kan børnefamilierne vælge mellem alt fra integrerede institutioner til separate børnhaver og vuggestuer, private pasningsordninger, den kommunale dagpleje og ikke mindst hjemmepasning.

Vi ønsker at Solrød Kommune giver private velfærdsaktører fair og lige konkurrencemuligheder, og har i den forbindelse også arbejdet på styrke samarbejdet mellem kommunen og de private aktører, så disse ikke forskelbehandles.

Åbenhed, transparens og borgerinddragelse

Kommunalvalget i 2021 handlede i høj grad om manglende tillid til det politiske system i Solrød Kommune – og siden at vi overtog borgmesterposten, har vi hver dag arbejdet for at genoprette tilliden.

Én af de vi helt konkret gør, er at udvise politisk lederskab, når de enkelte sager skal behandles i byrådet. Vi forklarer og forsvarer vores synspunkter, for at give borgerene indsigt i, hvorfor vi mener som vi gør.

Vi er ligeledes nysgerrige på at teste forskellige formater af ift. borgerinddragelse. Blandt var det en kombination af byrådsmedlemmer og lokale Havdrup-borgere, der blev sat i spidsen for arbejdet med Havdrup Helhedsplan. Undervejs blev hele byen inviteret til forskellige workshops, til at kvalificere opgaveudvalgets arbejde.

Vi er desuden glade for, at det er lykkedes at indføre fast livestreaming af byrådsmøderne. Sidst men ikke mindst har Solrød Kommune nu ansat en borgerrådgiver der kan rådgive de borgere, som har brug for hjælp for at navigere i det kommunale system, herunder dem som ønsker at klage.