Principper

Mere frihed

Vi mener, at borgerne skal have mere frihed. Friheden til at udvikle sig og friheden uden for systemet. Systemet sætter rammerne, men  systemet må aldrig blive så stærkt at det tryner borgerne, men systemet skal være tilpas fleksibelt til at rumme borgernes behov for udfoldelse, støtte og udvikling.

Lavere skatter

Vi mener, at ved at vi effektivere Solrød Kommune, da vil vi kunne sænke kommuneskatten. Lav skat giver mulighed for vækst og dermed øget velstand.

Ved valget i 2021 gik vi til valg på at aflyse de skattestigninger, som der pt. er planlagt for 2023 og 2024.

Højere vækst

De lavere skatter, en progressiv- og fremadsynet erhvervspolitik vil være med til at øge væksten der skabes i Solrød og Solrød Kommune.

Mindre bureaukrati

Vi går ind for mindre bureaukrati og vi går ind for at administrationen i Solrød Kommune skal være så effektiv som mulig. Kommunens ressourcer skal være fokuseret på at gøre det bedre at bo i Solrød Kommune.