Tag: Administration


  • Invitation fra økonomi- og indenrigsministeren Landets borgmestre har modtaget et brev med en invitation fra økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll. Ministeren opfordrer kommunerne til at søge om at gå sammen med Økonomi- og Indenrigsministeriet i et samarbejde om at luge ud i administration og procesregler i kommunerne. Til gengæld, for at kommunerne tør tage…