Præsentation: Emil Blücher

Mit navn er Emil Blücher, jeg er 24 år og jeg sidder i dag i byrådet for Liberal Alliance. Jeg er nummer to på listen til kommunalvalget den 21. november 2017.

Jeg er bosat i Havdrup, og jeg er iværksætter. Jeg har siden, at jeg fyldte 16 år drevet virksomhed. I dag er jeg e-købmand, hvor min virksomhed sælger rengøringsartikler på internettet.

Jeg vil arbejde for at:

 • Styrke erhvervslivet.
  Som iværksætter lægger det mig personligt på sinde, at erhvervslivet har fornuftige rammevilkår – og som det er nu er, der bestemt plads til forbedring.
 • Skabe bedre forhold for unge.

  Få kommunens plads i Solrød Gymnasium’s bestyrelse (for direkte at kunne påvirke nogle af de beslutninger, som er med til at hæmme gymnasiets udvikling)

  Undersøge mulighederne for kollegiepladser og ungdomsboliger i forbindelse med “fyrtårnsprojektet” (byudvikling af den gamle busholdeplads i Solrød Center)

  Ungdommens ønsker og behov også medtages ved bestilling af bustrafik, lygtetændingstider, og andre helt almindelige byrådssager, som påvirker unge mennesker
 • Bevare Solrød Kommune som en selvstændig kommune.
  Der er ingen direkte økonomisk gevinst i udsigt ved en kommunesammenlægning, hvorfor vi med fordel kan bevare vores selvstændighed indtil, at vores økonomiske grundvilkår måtte ændre sig.

  Solrød Kommune har nemlig landets tredje laveste driftsudgifter pr. indbygger. Grunden til, at vi borgere betaler mere i skat, i Solrød end i Greve og Køge skal derfor ikke findes i at vi geografisk er en lille kommune.

  Årsagen er primært, at vores beskatningsgrundlag er højere og at Solrød Kommune betaler adskillige millioner i udligning til andre danske kommuner. Der er derfor ingen direkte økonomisk gevinst i udsigt ved en kommunesammenlægning, hvorfor vi med fordel kan bevare vores selvstændighed indtil, at vores økonomiske grundvilkår måtte ændre sig.

Du kan læse mere om mig på www.stememil.dk .

Læserbrev: Den nye åbne og digitale kommuneplan er et lille skridt i den rigtige retning

På mødet i byrådet i går kom det frem at Solrød Kommunes administration har lagt kommuneplanen 2017-2029 til offentlig høring via en ny portal, som kommunen har købt hos COWI. Borgerne kan via den nye digitale kommuneplan komme med forslag til kommunens administration om, hvordan byudviklingen skal foregå, dog er der en skarp tidsfrist, hvor kommunen skal have modtaget alle forslag til kommuneplanen inden den 31. august 2017.

Den digitale kommuneplan er et skridt i den rigtige retning, da det giver borgerne mere åbenhed og indflydelse på den fremtidige byplanlægning, og jeg kan kun bifalde, at administrationen har ønsket denne interaktivemodel. I har mulighed for at afprøve demonstrationen af den nye portal, da link, brugernavn og password er frit tilgængeligt i det digitale referat fra mødet i byrådet referer til.

Liberal Alliance og jeg kæmper for mere åbenhed administrationen og i forvaltningerne i Solrød Kommune. For os er det en selvfølge, at borgerne har adgang til centrale dokumenter og planer vedrørende den måde kommunen skal styres på. Derfor ser Liberal Alliance og jeg også gerne at strategier som Solrød Kommunes IT-strategi, Erhvervsstrategien med flere er tilgængelig på kommunens hjemmeside.

Med venlig hilsen

Peter Flemming Teunissen Sjølin
Kandidat til byrådet for Liberal Alliance i Solrød.

Præsentation: Henrik Boye

 

Mit navn er Henrik Boye. Jeg har boet 50 år i Solrød og har oplevet kommunens udvikling på tæt hold.

I 2013 blev jeg valgt til byrådet, er medlem af Familie- og uddannelsesudvalget.

Derudover er jeg repræsentant for Liberal Alliance i KKR Sjælland og medlem af KL repræsentantskab.

I min valgperiode har jeg haft fuld fokus på de liberale værdier som mindre skat, mindre bureaukrati og mere frihed til selv at bestemme sit eget liv.

 

Tre områder har dog haft mest fokus

1.Folkeskolereformen – Dels pga. mine egne skolesøgende børn, men også at den årsag at jeg ikke er den store tilhænger af reformen og af inklusionsloven, hvor lange skoledage er en effekt heraf.

2. Skat –  Alle former for skat skal minimere og her har min kamp primært været på grundskylden, som er en ganske urimelig skat at en grund, købt for egne midler. Vi betaler mere i Solrød i kroner og ører, end vores naboer, hvilket er dybt uretfærdigt, så her fortsætter min kamp for en yderligere nedsættelse af grundskyldspromillen.

3. Mindre Bureaukrati – Tilliden tilbage til de offentlig ansatte og lad os arbejde med kerneydelser og ikke tomme ubrugelige registreringer.

Lad os stå sammen om et mere liberalt Solrød.

Med Venlig Hilsen

Henrik Boye
Byrådsmedlem og spidskandidat for Liberal Alliance ved KV17