Tag: Solrød Kommune


  • Ved at klikke på videoen har du mulighed for, at se byrådsmedlem Emil Blüchers tale ved Liberal Alliances landsmøde i København (2018).

  • Intet er gratis, ej heller i offentlig forvaltning. Dette burde Solrød Kommunes kommunikation med borgere, foreninger og virksomheder reflektere. Desværre er dette ikke tilfældet i dag, hvor besøgende på Solrød Kommunes hjemmeside fejlagtigt bliver oplyst om “gratis tilbud” og “gratis services”.  Offentlige services og tilbud er ikke “gratis” men skattefinansieret. Når det offentlige herunder kommunerne…

  • Solrød Kommunes administration og forvaltninger kan optimeres gevaldigt ifølge en ny undersøgelse fra Ugebrevet Mandag Morgen. Solrød Kommunes administration koster i udgangspunktet hver borgere 7.050 kroner om året, hvilket giver Solrød Kommune en placering som nummer 44 ud af 98 kommuner. Det er ganske enkelt ikke godt nok. Jeg vil, som kandidat for Liberal Alliance,…

  • Liberal Alliance ønsker en ældrepolitik, hvor den enkelte er i centrum, og hvor den ældre populært sagt har frihed til en god og værdig alderdom. På vores plejehjem skal plejen, maden og aktiviteterne prioriteres og det er en kommunalpolitisk opgave at sikre, at overflødigt bureaukrati bliver erstattet med menneskelig nærhed. Liberal Alliance mener at mindre…

  • Den 26. august 2017 deltager Liberal Alliance i Fritid Solrød, hvor I vil kunne finde os nær i Solrød Centret. Vi glæder os til at se jer og til at drøfte vores program for udviklingen af Solrød Kommune. Lokalformand Regine Hjorth Hovmøller udtaler “Liberal Alliance i Solrød har afholdt en række workshops, og vi har…

  • Klub 2680 står foran en flytning. En central placering af ungdomsklubben er ønskelig, men ikke en mulighed. Solrød gl. skole kan være en mulighed, da det store lokale som strandklubben brugte som cafe er blevet ledig. Selvom strandklubben blev flyttet, pga. placeringen på Solrød skole og dalende deltager antal, er brugerne af klub 2680 ældre…

  • Solrød Kommune skal i højere grad satse på vækst, og det betyder blandt andet at Solrød Kommunes Økonomi-, Miljø- og Teknikforvaltning skal arbejde smartere for at tiltrække vækstskabende virksomheder. Resultatet af væksten, det vil sige virksomhedsskatten og flere jobs i kommunen, skal bruges til at udvikle kommunen. Udviklingen skal resultere i, at en bedre service…

  • På mødet i byrådet i går kom det frem at Solrød Kommunes administration har lagt kommuneplanen 2017-2029 til offentlig høring via en ny portal, som kommunen har købt hos COWI. Borgerne kan via den nye digitale kommuneplan komme med forslag til kommunens administration om, hvordan byudviklingen skal foregå, dog er der en skarp tidsfrist, hvor…

  • Jeg hedder Jonathan Elmer Hjordt og er 16 år.  Jeg går til dagligt på Solrød Gymnasium. I min fritid spiller jeg tennis. Jeg er også næstformand i Liberal Alliances Ungdom Køge Bugt, hvor jeg har fokus på struktur og organisatorisk arbejde. Jeg har siden 2015 været medlem af bestyrelsen i LA Solrød. Mine mærkesager er:…

  • Administrationen i  Solrød Kommune kan gøre det bedre, men desværre bliver kommunerne her til lands bebyrdet med regler, krav om registreringer og en hel del krav om dokumentation (bureaukrati) samt kontrol af bureaukratiet. En måde for administrationen i Solrød Kommune at blive mere effektiv på, vil være ved, at Solrød Kommune ansøger om at blive…